پاورپوینت ارایه کتاب «مدیریت استراتژیک»

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت
این فایل پاورپوینت، بر پایه مطالب 7 فصل کتاب «مدیریت استراتژیک» نوشته دکتر لطف الله فروزنده دهکردی آماده شده است که با توجه به طراحی زیبا و محتوای کامل (249 اسلاید) جهت تدریس و نیز ارایه کلاسی مناسب می باشد. (این فایل قابلیت ویرایش را نیز دارا است)

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 401 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pptx

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 249

حجم فایل:1,548 کیلوبایت

 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • راهنمای استفاده:
  از دو فونت b titr , b nazanin استفاده شده است.


 • محتوای فایل دانلودی:
  فهرست:

  فصل اول- فرايند مديريت استراتژيک

  - مقدمه
  - تعریف مدیریت استراتژیک
  - سیر تدوین مدیریت استراتژیک
  - تعریف استراتژی
  - تعریف مینتزبرگ از استراتژی
  - نکاتی در مورد استراتژی
  - جایگاه هدف و سیاست در استراتژی
  - تاکتیک ها در استراتژی
  - فرایند طراحی مدیریت استراتژیک
  - فرایند تصمیم گیری استراتژیک
  تحقیقات جان دیوئی
  منبع
  سپاس و تشکر


  فصل دوم: فرایند مضمون بندی استراتژی سازمانی

  - مقدمه
  - برنامه ریزی استراتژیک
  - مدل خط مشی هاروارد
  - ماتریس سوات swot
  - WT
  - WO
  - ST
  - SO
  - استراتژی صنفی
  - نمودار استراتژی صنفی
  ابعاداستراتژی صنفی
  مدلرقابتی پورتر
  - مدل نظام برنامه رزی استراتژیک
  - ویژگی های مدل برنامه ریزی استراتژیک
  - مفروضات مدل های برنامه ریزی استراتژیک
  - مدل رایت
  - مدل مینتزبرگ
  - مدل هید
  - مدل دیوید
  - گام اول تدوین استراتژی
  - گام دوم اجرا
  - گام سوم ارزیابی استراتژی
  - منبع
  - سپاس و تشکر


  فصل سوم- تدوين هدفهای بلندمدت و انواع استراتژی های اصلی

  - مقدمه
  - ویژگی های اهداف بلندمدت
  - حوزه های اهداف بلندمدت
  - انواع استراتژی ها
  - استراتژی یکپارچه (ادغام)
  - استراتژی ادغام به بالا
  - استراتژی ادغام به پایین
  - استراتژی افقی
  - استراتژی های متمرکز
  - استراتژی رسوخ در بازار
  - استراتژی توسعه بازار
  - استراتژی توسعه محصول
  - استراتژی تنوع
  - استراتژی تنوع همگون
  - استراتژی تنوع افقی
  - استراتژی تنوع ناهمگون
  - استراتژی تدافعی
  - استراتژی مشارکت
  استراتژی کاهش
  - استراتژی واگذاری یا سلب مالکیت
  - استراتژی انحلال
  - استراتژی ترکیب
  - مبع
  - تشکرو سپاس


  فصل چهارم- آشنایی با متغیرهای اساسی استراتژیک سازمانی

  - مقدمه


  - بخش اول: عوامل اجتماعی و انسانی
  - جمعیت شناسی
  - نیروی انسانی و اشتغال
  - آموزش و پژوهش
  - شرایط جغرافیایی
  - شرایط فرهنگی
  - متغیرهای مربوط به منابع انسانی
  - فرایند اجتماعی کردن نیروی انسانی

  - بخش دوم: متغیرهای ساختاری
  - مقدمه
  - ابعاد ساختاری
  - ابعاد محتوایی
  - پیچیدگی
  - رسمیت
  - ارتباط تمرکز و پیچیدگی
  - ارتباط تمرکز و رسمیت
  - اندازه و ارتباط آن با تمرکز، پیچیدگی و رسمیت

  بخش سوم: بازارها و محیط های سازمانی
  - رقابت
  - نیروهای رقیب یا مخالف
  - تهدید ورود
  - موانع ورود
  - تامین کنندگان و خریداران قدرتمند
  - فعالیت اسراتژیک
  - محصولات جایگزین
  - در جستجوی موضع
  - صورت بندی استراتژی
  - تعیین موضع موسسه
  - اثرگذاری بر توازن
  - بهره برداری از تغییر صنعت
  - رقابت چندجانبه
  - بازاریابی و توزیع
  - حالتهای مختلف بازاریابی
  - تعیین اهداف بازاریابی
  - خط مشی ها
  - انواع رقابت
  - رقابت متمرکز یا پراکنده
  - رقابت کلی یا در یک منطقه محدود
  - رقابت کاری یا رقابت محافظه کارانه
  - رقابت خلاق یا رقابت تقلیدی
  - رقابت تهاجمی یا رقابت تدافعی
  - تثبیت موقعیت برتر
  - اصل استراتژی منطقه ای
  - استراتژی شرکت های ضعیف و قوی
  - استراتژی شهرکت های قوی
  - استراتژی شرکت های ضعیف
  - متغیر توزیع
  - عوامل استراتژیک

  بخش چهارم: تکنولوژی و تولید
  - تحلیل انگیزه ها
  - نیاز به تکنولوژی
  - انتخاب تکنولوژی
  - جمعیت
  - سرمایه
  - تولید ملی
  - محیط زیست
  - توان تکنولوژی
  - جذف و تطبیق تکنولوژی

  بخش پنجم: فرهنگ سازمانی
  - فرهنگ سازمانی
  - فواید فرهنگ سازمانی
  - مدیریت فرهنگ سازمانی
  - شاخص های فرهنگ سازمان
  - شاخص های فرهنگ سازمان
  - انواع فرهنگ سازمانی
  - سازمان هایی با فرهنگ علمی
  - سازمان هایی با فرهنگ باشگاهی
  - سازمان هایی با فرهنگ تیمی
  - سازمان هایی با فرهنگ هیئتی
  - انواع فرهنگ سازمانی
  - فرهنگی قوی
  - فرهنگ میانه
  - فرهنگ ضعیف
  - اقدامات برای تغییر فرهنگ سازمان
  - استراتژی و فرهنگ
  - فرهنگ انعطاف پذیری
  - فرهنگ ماموریتی
  - فرهنگ مشارکتی
  - فرهنگ دانشگاهی
  - فرهنگ مبتنی بر تداوم
  - منبع
  - سپاس و تشکر


  فصل پنجم: اجرای استراتژی

  - مقدمه
  - مدیریت استراتژی های وظیفه ای
  - افق زمانی
  - مشخص بودن
  - مشارکت کنندگان
  - مدیریت استراتژی های وظیفه ای
  - استراتژی منابع انسانی
  - استراتژی تحقیق و توسعه
  - منابع
  - تشکر و سپاس


  فصل ششم: ارزیابی استراتژی

  - مقدمه
  - ارزیابی استراتژی
  - معیارهای چهارگانه ریچارد روملت
  - اهمیت ارزیابی استراتژی
  - انواع کنترل استراتژیک
  - کنترل فرضیات
  - عوامل محیطی
  - کنترل اجرا
  - نظارت بر پیشرفت های استراتژی
  - بازنگری سنگ های راه شمار
  - نظارت استراتژیک
  - کنترل آگاهی های ویژه
  - نظام های کنترل عملیاتی
  - نظام های بودجه بندی
  - جدول زمانی
  - عوامل کلیدی موفقیت
  - استفاده از نظام های کنترل عملیات
  - نظام های پاداش
  - مراحل اساسی رویکرد بودجه استراتژی
  - چارچوبی برای ارزیابی استراتژی
  محاسبه عملکرد سازمان
  - ارزیابی استراتژی ها بر مبنای نسبت های مالی
  - اقدامات اصلاحی
  - ویژگی های سیستم ارزیابی اثربخش
  - مراحل هفت گانه برنامه ریزی موفقیت آمیز اقتضایی
  - حسابرسی
  - منابع
  - تشکر و سپاس


  فصل هفتم: مدیریت بهره وری

  - مقدمه
  - سطوح بهره وری
  - اندازه گیری بهره وری
  - بهره وری متوسط و نهایی
  - شاخص های بهره وری
  - عوامل بهر وری
  - عوامل بیرونی بهره وری
  - عوامل درونی بهره وری
  - محتوای کار
  - عوامل مربوط به نهاده
  - عوامل مربوط به فرایند
  - عوامل مربوط به ستاده
  - منبع
  - تشکر و سپاس